Josep M. Comajuncosa Ferrer

Josep M. Comajuncosa Ferrer

Tribuna

Cal un ús intel·ligent de la IA

Tribuna

El debat social sobre els impostos

Tribuna

La fortalesa financera

Tribuna

Un any de poc creixement

Tribuna

La crisi energètica a Europa

Tribuna

El fantasma de l’estagflació

Tribuna

La inflació i la recuperació

Tribuna

El canvi de model xinès

Tribuna

Vacunació i recuperació econòmica global