Lluis Simon

Lluis Simon

Diari de redacció

Hi haurà acord

Diari de redacció

Quant durarà la broma?

L’APUNT

I l’aigua que no baixa

Diari de redacció

La lliga en flames

Diari de redacció

Que no perdin l’esperança

Diari de redacció

Feu-nos fora i tots feliços

Diari de redacció

Feliços com uns gínjols

Diari de redacció

La batalla de Madrid

Diari de redacció

Quina sorpresa...