Miquel Berga Bagué

Miquel Berga Bagué

Avui és festa

L'escalfament

Avui és festa

Futur

Avui és festa

Càndids

Avui és festa

Marques de foc

Avui és festa

Ciclistes

Avui és festa

Interrupcions

Avui és festa

22

AVUI ÉS FESTA

Temps

AVUI ÉS FESTA

Accidents