Maria Mercè Roca Perich

Maria Mercè Roca Perich

La columna

Llavors

La columna

Llibres del sí

La columna

Compositores

La columna

Conflictes

La columna

Celebració

La columna

Utopia

La columna

Encara que costi

La columna

Ara és l'hora

La columna

Nou país XL