Pius Pujades Lladó

Pius Pujades Lladó

Miraré de no ser-hi

El burillaire

Assetjaments i protestes

L’oca de l’Onyar

Diàleg i no pas baralles

Minitransvasament al carrer

Catalunya a Europa

Fer ciutat, fer barri

Suborn o xantatge