Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

‘Am Israel jai’

A la catedral de Girona

Perucho detallat a Farners

Un savi al futbol

M.A.T.(ada) a Farners!

Una novel·la lluminosa

AC, FNC i el bosc en perill

La perfecció a Farners

De gossos i altres personetes