Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Sant Pol polisil·làbic

Ratlles de Farners

Darina, Cora

Caminades de Farners

Somni de Farners

Aigua de Farners

Directors generals de Farners

Conflictes de Farners

Que venen els vaccins...!