Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Una novel·la lluminosa

AC, FNC i el bosc en perill

La perfecció a Farners

De gossos i altres personetes

Passar pel carrer de Farners

Efectes òptics a Ripoll

Sardanes de Farners

‘Perejàumiques’

Morató Aragonès a Sant Pol