Escrutat el 99.00% (29-04-2019 06:36:47)
Mallorca. PP (1 de 3 senadors)
María Salom Coll
          
Mallorca. PSOE (2 de 3 senadors)
Cosme Bonet Bonet
 
Susanna Moll Kammerich
        
Menorca. PSOE (1 de 1 senadors)
Maria del Carme Garcia Querol
          
Eivissa i Formentera. PSOE (1 de 1 senadors)
Patricia Abascal Jiménez
          
Data darrera actualització: 29-04-2019 06:36:47