A Night of Knowing Nothing

A Night of Knowing Nothing. 2021. Índia-França. 95'.
Direcció: Payal Kapadia
Argument: Una estudiant universitària a l'Índia escriu cartes al seu amant, mentre ell és fora i del qual s'ha allunyat. Mitjançant aquesta correspondència s'entreveuen els canvis dràstics que s'estan produint al seu voltant.
Crítica: [ep] [ep] [eb] [eb]
Públic: [ep] [ep] [ep] [eb]