La Torre de Claramunt

Sant Salvador de Vilanova d'Espoia és una església romànica construïda a mitjans del segle XII

31/01/2014 -  .

Autor: Emili Castells i Abad