Política

Llistes de les eleccions municipals a Garrigàs

Relació provisional de llistes i candidats que s'han presentat a les eleccions municipals del 24 de maig a Garrigàs, segons el que es publica en el Butlletí Oficial de la Província del 22 d’abril de 2015.


GArriGÀs c_garrigas
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
  1. JOSEP MASOLIVER I SUBIRÓS
  2. PILAR BOSCH I BECH (Independiente)
  3. JOSEP FERRER I SERRA (Independiente)
  4. JOAQUIM PASTORET I LLADÓ (Independiente)
  5. MARIA DOLORS JUANOLA I TEIXIDOR (Independiente)
  6. DOLORS QUER I PUNTIL (Independiente)
  7. CARLES VAELLO I ORDIS
Suplents
  1. PERE BOSCH I CAMPS (Independiente)