Convocatòries

Cerca

Del
al

Barcelona

Dissabte, 23 setembre 2023

Barcelona

Premis Nacionals d'Artesania 2023. El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya convoca aquest premi dotat amb 7.000 € que té per objectiu impulsar la competitivitat i el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses artesanes. També es convoca el Premi Emprèn dotat amb 2.500 €; el Premi al Talent Jove, dotat amb 500 €; el Premi Prestigia i el Premi Restaura. Els participants poden presentar la seva candidatura fins al 28 de setembre i les bases del concurs es poden consultar a http://canalempresa.gencat.cat, i també hi ha un Instagram: @artesaniacat, i un Twitter: @empresacat, des d'on es pot fer el seguiment del concurs.  Mostar més dates

Dies 19/05-28/09

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica MANUEL MILÀ I FONTANALS d'Història Literària, ad honorem Josep Massot i Muntaner. 24a convocatòria. Premi instituït l'any 1947. Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d'investigació sobre històrica literària de les terres catalanes. Poden aspirar a aquest premi obres inèdites i redactades en català. L'obra ha de tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d'interlineat (2.800 caràcters amb espais per pàgina). Les candidatures s'han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l'IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF. Un exemplar imprès en paper ha de ser dipositat a la seu de l'IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). Termini d'admissió de candidatures: 1 de desembre del 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques PIUS FONT I QUER de Ciències de la Vida. 24a convocatòria. Premi instituït l'any 1965. Ofert a un investigador o una investigadora que treballi en un centre de recerca o en una universitat de les terres de llengua i cultura catalanes. Els aspirants han de tenir menys de quaranta anys en el moment de fer la sol·licitut, amb les excepcions i les justificacions que es recullen per als projectes de l'European Research Council (ERC). Es valorarà la qualitat de la recerca que dugui a terme i la capacitat de direcció i de generació de noves idees. Les candidatures s'han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l'IEC. El comprovant de la tramitació telemàtica s'ha d'enviar signat a [email protected]. Termini d'admissió de candidatures: 1 de desembre del 2023 a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Ciències Químiques (en honor d'Antoni de Martí i Franquès). 32a convocatòria. Premi instituït l'any 1964. Ofert a la millor tesi doctoral (defensada en els darrers cinc anys)  al millor treball d'investigació sobre ciències químiques de les terres catalanes. Poden aspirar a aquest premi obres inèdites. L'obra ha de tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d'interlineat. Si l'original no està escrit en català, cal acompanyar-lo d'un resum escrit en català de 4.000 caràcters. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF i, si escau, el resum en català.* Un exemplar imprès en paper —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). Termini d'admissió de candidatures: 1 de desembre del 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Ciències de l’Enginyeria (en honor d’Isabel de P. Trabal i Tallada).16a convocatòria. Premi instituït l’any 1982 amb el nom de Premi Rafael Campalans. Ofert a la millor tesi doctoral (defensada en els darrers cinc anys) o al millor treball d’investigació sobre ciències de l’enginyeria de les terres catalanes. Poden aspirar a aquest premi obres inèdites. L’obra ha de tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat (2.800 caràcters amb espais per pàgina). Si l’original no està redactat en català, cal acompanyar-lo d’un resum escrit en català de 4.000 caràcters. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF i, si escau, el resum en català.* Un exemplar imprès en paper —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Premi IEC de la Secció Filològica FRANCESC DE B. MOLL de Dialectologia. 9a convocatòria. Premi instituït l’any 1999. Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre dialectologia catalana. Poden aspirar a aquest premi obres inèdites i redactades en català. L’obra ha de tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat (2.800 caràcters amb espais per pàgina). Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF.* Un exemplar imprès en paper —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Premi IEC de la Secció Filològica POMPEU FABRA de Gramàtica. 21a convocatòria. Premi instituït l’any 1964. Ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre fonètica, fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua catalana. Poden aspirar a aquest premi obres inèdites i redactades en català. L’obra ha de tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat (2.800 caràcters amb espais per pàgina). Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF.* Un exemplar imprès en paper —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— ha de ser dipositat a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials CARME KARR d’Investigació i Assaig. 3a convocatòria. Premi instituït l’any 2021. L’objectiu del premi en aquesta convocatòria és promoure i distingir la producció d’excel·lència en obres d’investigació i d’assaig de gran qualitat en català sobre el tema «Gènere i igualtat» en els camps propis de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS). Es valoraran les aportacions substantives realitzades des dels àmbits de comunicació i antropologia, dret, economia, filosofia, geografia i demografia, pedagogia i psicologia, sociologia i ciència política, amb perspectives originals i crítiques. Poden aspirar al premi obres escrites en català que siguin inèdites i amb una extensió mínima de 55.000 paraules. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en suport digital no editable.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a [email protected]. Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials SALVADOR GINER de Tesis Doctorals. 3a convocatòria. Premi instituït l’any 2021. L’objectiu del premi és promoure i distingir la realització de tesis doctorals en llengua catalana en les matèries pròpies de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (SFCS). El premi s’ofereix a una tesi doctoral sobre qualsevol de les matèries de la SFCS: comunicació i antropologia, dret, economia, filosofia, geografia i demografia, pedagogia i psicologia, sociologia i ciència política. Poden aspirar al premi tesis doctorals escrites en llengua catalana que siguin inèdites. Les tesis han d’haver estat defensades, com a màxim, dos anys abans de la data de convocatòria. Així mateix, han de respondre a algun dels criteris de priorització de la recerca de la SFCS: a) Recerca multidisciplinària i interdisciplinària. b) Recerca sobre qüestions o temes de fons relacionats amb els àmbits disciplinaris de la SFCS i amb un valor intrínsec per als territoris de llengua catalana. c) Recerca que prengui en consideració diferents territoris de llengua catalana en la seva diversitat. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en suport digital no editable.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a [email protected]. Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants). 30a convocatòria. Premi instituït l’any 1993. Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre art i cultura catalanes. S’adjudica en dos torns: 1) període preromànic o romànic, 2) període gòtic. Ofert, en aquest torn (2), al període gòtic. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2019. Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català, i han de tenir una extensió màxima de cinquanta pàgines (2.800 caràcters amb espais per pàgina). Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certificat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a [email protected]. Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Premi M. de l Carmen de la Torre Boronat de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (per a estudiants). 21a convocatòria. Premi instituït l’any 2003. Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre les ciències de l’alimentació. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants de grau, postgrau o doctorat que hagin obtingut el corresponent títol en els dos anys anteriors a la convocatòria del premi. S’estableixen dues categories: A) Una primera categoria per a treballs d’estudiants de grau i de postgrau. Els treballs presentats han d’ésser inèdits i redactats en català. S’atorgaran dos premis amb una dotació econòmica de cinc-cents euros (500 €) cadascun. B) Una segona categoria per a treballs d’estudiants de doctorat. Es premiarà un article científic publicat en una revista indexada. Caldrà presentar l’article original i un resum en català de 1.000 paraules com a màxim. S’atorgarà un premi de mil euros (1.000 €). Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un resum del treball (només en el cas de la categoria B), un certificat d’estudis i una còpia del DNI.* El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a [email protected]. Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12

Prem i de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants universitaris). 40a convocatòria. Premi instituït l’any 1983. Ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre agricultura. Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2019. Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certificat d’estudis i una còpia del DNI. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a [email protected]. La dotació del premi és de nou-cents euros (900 €). Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 24/08-1/12

Premi Taula de Canvi de la Societat Catalana d’Economia. 1a convocatòria. Premi biennal ofert a investigadors de menys de cinquanta anys vinculats a universitats o centres de recerca del domini lingüístic català, en reconeixement de la seva contribució científica en qualsevol dels àmbits de l’economia. La restricció d’edat s’ha de satisfer a 31 de desembre de 2023. Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat vinculades a la recerca econòmica, un o més socis de la Societat Catalana d’Economia (SCE), així com un comitè ad hoc de nominacions establert per la Junta de Govern de la SCE. Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic a l’atenció del Comitè de Nominacions del Premi Taula de Canvi de la SCE ([email protected]) i han d’anar acompanyades d’una breu justificació dels mèrits de la persona candidata, així com d’un currículum actualitzat. La dotació del premi és de cinc mil euros (5.000 €) i una peça artística commemorativa. Termini d’admissió de candidatures: 30 de setembre de 2023. Mostar més dates

Dies 24/08-30/09

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (per a estudiants). 13a convocatòria. Premi instituït l’any 2011. Ofert a un treball inèdit d’estudi i investigació sobre qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics. Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, un certificat d’estudis i una còpia del DNI.* Un exemplar del treball imprès en paper en format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat i relligat —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— s’ha de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). La dotació del premi és de mil dos-cents euros (1.200 €). Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 24/08-1/12

Premi Prat de la Riba de l'Institut d'estudis Catalans. És un premi anual, ofert a una persona o a una entitat o institució que hagi contribuït decisivament amb el seu treball a estudiar, a difondre i/o a desenvolupar els valors culturals, científics o humans de les terres de llengua i cultura catalanes. Les candidatures han de ser presentades amb un escrit en llengua catalana per acadèmies, per membres de l’IEC o per membres d’una societat sàvia nacional o estrangera, i han d’anar acompanyades d’un breu curriculum vitae de la persona candidata i de la bibliografia pròpia referent a Catalunya. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a [email protected]. La dotació del premi és de 12.000 € i la persona o entitat premiada rebrà un diploma acreditatiu. El termini d’admissió de candidatures és el 1r de desembre del 2023. Més informació a la web de l'IEC o al mateix correu esmentat. Mostar més dates

Dies 2/06-1/12

Premi Creu Casas de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest premi és en reconeixement de la primera dona membre de la secció de ciències de l'IEC. Hi ha dues modalitats: 1- A una dona en reconeixement de la seva trajectòria en tasques de divulgació i aproximació de la tecnologia a l’alumnat femení en qualsevol àmbit. 2- A un grup de treball liderat per una dona que hagi desenvolupat metodologies d’empoderament de les dones o d’ensenyament per a captar el talent femení. Les candidatures han de ser presentades amb un escrit i un vídeo (de quatre minuts de durada, com a màxim) en llengua catalana, en què s’argumentin els motius de la proposta, i han d’anar acompanyades de documentació complementària i de l’aval d’alguna institució o societat que en reconegui els mèrits. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC abans del 1r de desembre del 2023. Per a més informació a la web de l'IEC o a [email protected]. Mostar més dates

Dies 5/06-1/12

Premi de Literatura Eròtica No Convencional i Feminista ForaDeNorma. Hi pot participar qualsevol persona major de 18 anys resident a l'estat espanyol. Cada persona participant podrà presentar només una obra. El tema general del relat és l'erotisme, sexualitats diferents, sexualitats alternatives, relats erótics que surtin d'allò tradicional en l'erotisme de ficció amb prespectiva feminista. Per aquesta convocatòria 2024, el relat ha de vincular sexualitat i erotisme amb l'humor. El jurat valorarà, entre d'altres, els següents aspectes: Adequació a la temàtica-humor, perspectiva feminista, nivell d'erotisme, escriptura i originalitat. L'obra ha de ser original en català o en castellà. L'extensió mínima del relat és de 2.500 paraules i la màxima de 4.000. Les obres s'hauran d'enviar en format DOC, sense indicar en el document nom ni dades personals. L'enviament serà per correu electrònic a [email protected] indicant a l'assumpte del missatge: "Premi ForaDeNorma24". Al cos del correu electrònic ha de constar: Nom i Cognoms reals de la persona participant, dades de contacte, títol del relat, enllaços a les seves xarxes socials. La data límit d'entrega de presentació de les obres és el dia 18 de setembre del 2023. Les obres han de ser inèdites i no haver estat publicades ni guanyadores de cap premi. D'entre tots els relats presentats  l'editorial RaigVerd n'editarà un llibre. Tots els noms de les persones participants dels relats seleccionats apareixeran al llibre. Hi haurà un premi principal que constarà d'una dotació econòmica de 3.000 € i la possibilitat de participació a la següent edició co a membre del jurat. Hi haurà també, fins a 10 premis que correspondran als relats finalistes que constaran d'una dotació económica de 150€. Mostar més dates

Dies 26/07-26/09

Premi de Poesia Joan Aliguer. S'hi poden presentar tots els escriptors en llengua catalana majors de 18 anys i els menors si acrediten una autorització del tutor legal. Només es podrà presentar una obra per autor. El llibre tindrà l'extensió aproximada d'un llibre de poesia, amb un mínim de 400 versos i un màxim de 700, en un sol poema o en una col·lecció de poemes. Totes les obres tindran com a tema "Resum de l'any". L'obra s'enviarà exclusivament per correu electrònic a l'adreça [email protected]. Els originals es lliuraran abans de les 00.00 hores del dia 24 de setembre del 2023. Mostar més dates

Dies 1/08-23/09

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica JOAN REGLÀ d'Història Moderna, ad honorem Eva Serra i Puig. 8a convocatòria. Premi instituït l'any 2002. Ofert al millor estudi sobre història política, social, econòmica i cultural- o d'historiografia- de les terres de llengua catalana entre els dos darrers decennis del segle XV i els primers anys del segle XIX. Poden aspirar a aquest premi obres inèdites i redactades en català. L'obra ha de tenir un mínim de cent pàgines de format ISO A4 a un espai i mig interlineat (2.800 caràcters amb espais per pàgina). Les candidatures s'han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l'IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF. Un exemplar imprès en paper ha de ser dipositat a la seu de l'IEC ( carrer del Carme, 47 de Barcelona). Termini d'admissió de candidatures: 1 de desembre del 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 16/08-1/12

Premi Fundació Mercè Rodoreda. 32a convocatòria. Premi instituït l’any 1992. Ofert al millor treball d’investigació inèdit, en qualsevol llengua, sobre la novel·la i el conte del segle xx i en especial sobre l’obra de Mercè Rodoreda. L’obra ha de tenir un mínim de cinquanta pàgines i, si no és escrita en català, cal presentar un resum en aquesta llengua. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar una còpia del DNI, el PDF del treball i, si escau, el resum en català.* Tres exemplars del treball impresos en paper en format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat i relligats —acompanyats del comprovant de la tramitació telemàtica— s’han de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). La dotació del premi, que aporta la Fundació Mercè Rodoreda, és de sis mil euros (6.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu. Termini d’admissió de candidatures: 1 de desembre de 2023, a les 13 hores. Mostar més dates

Dies 17/08-1/12