Convocatòries

Cerca

Del
al

Barcelona

Divendres, 24 març 2017

Barcelona

III Premi Haidé. La revista Haidé. Estudis maragallians de la Biblioteca de Catalunya convoca, amb el patrocini de la Institució de les Lletres Catalanes, el tercer "Premi Haidé", que té com a objectiu distingir el millor treball de grau sobre l'obra i la figura de Joan Maragall i/o la producció literària i artística del seu període. Poden concursar-hi tots els estudiants de grau que hagin acabat la carrera durant els anys 2016 o 2017. Els originals  hauran de ser escrits en llengua catalana i les dimensions poden variar entre 25 i 70 pàgines aproximadament. Els treballs han de ser enviats per correu ordinari, o lliurats a mà a l'Arxiu Joan Maragall (C/ Alfons XII, 79, 08006, Barcelona) abans del dia 30 de setembre del 2017. És indispensable enviar-ne també una còpia en format PDF a l'adreça: haide@bcn.cat. Més informació a aquest mateix correu o també a la Biblioteca de Catalunya. Mostar més dates

Dies 19/03-30/09

LV Concurs Internacional de Dibuix 2017. Podran participar en aquest concurs tots els artistes catalans i estrangers. Els dibuixos seran en blanc i negre. Es podran presentar una o dues obres per concursant i la mida del dibuix estarà compresa entre 40 x 40 cm. (vistos sense marc) i 90 x 90 cm. (amb marc inclòs). S'estableix un sol premi indivisible de 4.000 € atorgat per majoria de vots del jurat. A més coincidint amb les dades d'exposició de les obres seleccionades pel jurat,  l'artista guanyador tindrà l'oportunitat d'exposar una mostra dels seus dibuixos recents. Les obres es lliuraran entre els dies 3 i 7 d'abril del 2017, ambdós inclosos, i de 10 a 12.30 hores, a la seu de la Fundació Ynglada-Guillot (passeig Isabel II, núm. 1, Casa Llotja 2n, de Barcelona, local social de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi). Més informació al telèfon 933192432, al correu electrònic: secretaria@racba.org o a la pàgina web: www.racba.org. Mostar més dates

Dies 5/02-7/04

Prop de Barcelona

Divendres, 24 març 2017

LITERATURA
Badalona

26è Premi literari Ciutat de Badalona de Narrativa. Les obres aspirants a aquest premi han de ser originals i inèdites, escrites en català i en prosa i s'han d'adreçar a un públic adult. Han de tenir una extensió mínima de cent fulls i màxima de tres-cents fulls DIN A4, mecanografiats per una sola cara i a doble espai. El premi en metàl·lic per a l'obra guanyadora serà de 2000 €. Caldrà trametre els originals a la llibreria El Full (C/ Guifré, 109, 08912, Badalona) El termini de presentació s'acaba el 14 d'abril del 2017. Més informació a www.badalona.cat o al telèfon 934832600. Mostar més dates

Dies 19/03-14/04
DIVERSOS
Argentona

38è Concurs de Cartells Argillà Argentona. El Patronat Municipal del Museu del Càntir d'Argentona, convoca un any més el concurs de cartells per a la Fira Internacional de ceràmica. La temàtica del cartell haurà d'estar relacionada amb la ceràmica i/o la vila d'Argentona i no pas amb el càntir de l'any. Els cartells estaran realitzats sobre paper blanc en format DIN A3, en disposició vertical i es presentaran sense signar sobre cartó ploma. Cada autor/a podrà presentar solament una obra, i el treball haurà de ser inèdit i original de qui el presenti. El termini d'admissió d'obres  finalitzarà el 2 d'abril. Les obres hauran de ser presentades personalment al Museu del Càntir (plaça de l'Església 9, 08310 Argentona). Més informació al 937972152 o a correu@museucantir.org. Mostar més dates

Dies 19/03-2/04
Manresa

V Premi Josep Maria Planes. Aquest premi distingirà el millor treball d'investigació, de denúncia o de sàtira, publicat o emès en català durant l'any 2016. Els periodistes i mitjans de comunicació que vulguin optar al premi podran enviar els treballs candidats a l'adreça de correu electrònic premisplanes@periodistes.org. El termini de presentació de candidatures s'acaba el 31 de març. Els criteris que es tindran en compte seran la contemporaneïtat (segles XIX, XX, XXI); la investigació, més que no pas divulgació; la qualitat del reportatge i l'impacte social. Més informació a la Fundació Independència i Progrés, o a la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes. Mostar més dates

Dies 12-31
LITERATURA
Manresa

12è Concurs Literari Somnis Daurats. S'estableixen dues modalitats poesia i narrativa. El tema serà lliure. No es distingeixen categories per edat n'hi haurà una única a partir de 14 anys. L'extensió màxima, pel que fa la poesia, serà de 80 versos, que poden presentar-se en forma de poemes curts o llargs. L'extensió màxima, referent a la narrativa, serà de 5 fulls DIN A4, amb un mínim de 3 fulls. Els treballs han d'ésser inèdits i escrits en català. Poden presentar-se mecanografiats a màquina o bé a ordinador amb un cos de lletra 12 i a doble espai. El termini de presentació dels originals es tancarà el dia 1 d'abril de 2017. Els treballs es poden lliurar personalment al domicili social de l'Associació de Veïns, al centre cívic Selves i Carner, carrer de Bernat Oller 14-08242 Manresa. També poden ser enviats per correu a: pcatalunya@lasequia.cat. Mostar més dates

Dies 17/02-1/04