Jordi Bordes Castells

Jordi Bordes Castells

L’APUNT

Més dansa l’any vinent per Catalunya

Crítica
teatre

El termòmetre esclata

Crítica
teatre

I les ales?

L’APUNT

Els espectadors són bugies de combustió

L’APUNT

Potser es tracta de superar el plor

Crítica
teatre

Una confessió reveladora, una mort quasi plaent

L’APUNT

Una ‘ceguesa’ que visibilitza el TNC

Crítica
teatre

Intel·ligent massa fina per a massa crèdula

L’APUNT

Els Max són balears aquesta nit