Amb cor i dignitat

Desnonats per deutes de lloguer

Família de 7 membres i amb fills menors i sense cap ingrés des de fa 8 mesos. El pare cobrava una prestació d’invalidesa però no li han renovat. Han fet els tràmits per obtenir la renda garantida,...

La formació com a única esperança

Matrimoni sense fills. Tenen una ajuda social insuficient per cobrir les despeses mensuals. Serveis socials fan seguiment i a Càritas reben ajuda alimentària. L’home ha iniciat un itinerari d’inserció...

La mare no en vol saber res

Pare amb tres fills menors. Tenen força deutes acumulats de diferents despeses de casa. . Els ingressos provenen d’una pensió per invalidesa però no són suficients. El problema sol venir quan el...

Ajuda per a medicació

Família amb 5 fills menors . Ingressen 426€ de l’ajuda familiar. La treballadora social fa seguiment amb la família, d’un pla de treball de millora. La parella està molt esperançada. En els darrers...

Sense ingressos ni papers

Dona de 50 anys. Viu sola i no te cap ingrés ni documentació de residència i treball. Viu en continua precarietat. Ha estat acollida per compatriotes, amb el neguit de quedar-se al carrer si no guanya...

Lluita sola pels seus fills

Dona i dos fills menors. El pare no viu amb ells des de fa 5 anys. No té ingressos i està pendent d’una renda garantida. Fa molts anys que lluita pels seus fills sola. Rep l’ajuda d’una treballadora...

Premiar el treball, no la riquesa

Ha presentat un informe sobre la desigualtat en què denuncia que una franja molt petita de la població acapara la major part de la riquesa mundial

Oportunitats per als joves extutelats

Amb la majoria d’edat, els joves perden la tutela i alguns, sense NIE ni per tant oportunitats de prestacions o feina, acaben dormint al carrer

Ningú no te una feina estable

Dona de 28 anys amb un fill menor. Conviuen amb els avis i tres germans. Cap treballa i els ingressos venen de la recollida de ferralla i cartró. Tenen suport d’amics. Serveis socials amb coordinació...