Amb cor i dignitat

Pare sol amb tres fills

Pare i tres fills, dos menors. Pendents d’una renda garantida. El cap de família, cada dia fa recerca de feina, tot i que en el viatge, també aprofita per recollir ferralla i cartró i així guanyar...

Cridar, respondre i alliberar

Càritas vol centrar-la a compartir la mirada amb les persones més vulnerables i a ampliar la base social del voluntariat

Acollir vol dir donar noves oportunitats

Càritas organitza pel 22 de novembre un sopar al balneari Vichy Catalan, patrocinat pel balneari i la Clínica Bofill, amb l’acolliment de fons

A la recerca d’una feina digna

Parella amb un fill menor. No té cap ingrés . Des de serveis socials els han assessorat per una renda garantida. D’amics i coneguts reben ajuda esporàdica. El pare fa recerca de feina però té un...

Problemes de salut

Home de 48 anys. Viu sol i te problemes de salut que l’impossibiliten treballar. Està pendent d’una renda garantida que li permeti pagar el lloguer. Fa seguiment des de fa un temps amb serveis socials...

Ajuda per a medicació

Mare i filla major d’edat pendents d’una renda garantida. No tenen cap ingrés i reben l’ajuda de serveis socials i Càritas per fer front alguns pagaments . La mare te problemes de salut i en breu...

Mare amb tres fills

Mare amb tres fills. Té una renda activa d’inserció de 430€ mensuals. Viuen en un pis de lloguer social. El pare no ajuda i viu fora de Catalunya. A Càritas ha estat atesa pel Servei d’Acollida,...

Vol formar-se

Home de 34 anys que viu sol. Té una malaltia de la qual està sent tractat per falta de recursos al seu país. Allà hi té família. Aquí té alguns coneguts amb els que hi té contacte i que en alguna...

Sense ingressos

Mare amb dues fills menors . Sense ingressos . Ha tornat a quedar-se a l’atur i està esperant la reactivació d’una renda garantida anterior. La mare ha iniciat un itinerari sociolaboral. Tenen un...