72
 
62
 
25
 
16
 
11
 
11
 
10
 
-
 
-
39
 
32
 
17
 
12
 
9
 
8
 
7
 
-
 
-
12
 
11
 
2
 
1
 
1
 
1
 
1
 
-
 
-
11
 
10
 
2
 
1
 
1
 
1
 
-
 
-
 
-
10
 
9
 
4
 
2
 
1
 
1
 
1
 
-
 
-
47,24%
 
37,23%
 
17,70%
 
11,49%
 
10,01%
 
9,79%
 
9,17%
 
3,08%
 
1,03%
61,12%
 
52,85%
 
12,34%
 
10,16%
 
8,27%
 
6,27%
 
5,80%
 
2,88%
 
0,57%
31,05%
 
24,55%
 
22,72%
 
16,91%
 
14,52%
 
11,37%
 
6,50%
 
1,66%
 
1,34%
60,52%
 
53,01%
 
12,50%
 
10,76%
 
7,51%
 
7,36%
 
4,51%
 
2,90%
 
0,51%
82,14%
 
71,65%
 
10,49%
 
4,98%
 
4,01%
 
3,65%
 
2,66%
 
1,80%
 
0,43%
76,54%
 
64,79%
 
11,75%
 
6,49%
 
5,16%
 
4,45%
 
3,80%
 
2,49%
 
0,56%
71,24%
 
58,52%
 
12,72%
 
10,28%
 
7,12%
 
4,57%
 
3,93%
 
1,87%
 
0,58%
76,29%
 
68,19%
 
8,10%
 
7,39%
 
5,13%
 
4,09%
 
3,27%
 
2,74%
 
0,48%
31,33%
 
27,42%
 
26,09%
 
13,18%
 
13,18%
 
10,60%
 
5,24%
 
2,47%
 
1,30%
36,03%
 
27,28%
 
22,62%
 
15,08%
 
13,81%
 
8,75%
 
8,75%
 
2,02%
 
1,24%
66,64%
 
58,26%
 
10,46%
 
8,38%
 
7,93%
 
6,45%
 
3,74%
 
3,28%
 
0,80%
21,92%
 
24,50%
 
23,64%
 
16,77%
 
16,13%
 
9,84%
 
5,79%
 
1,37%
 
1,51%
78,29%
 
69,78%
 
8,51%
 
8,09%
 
3,72%
 
3,60%
 
3,18%
 
1,92%
 
0,54%
52,22%
 
44,34%
 
18,59%
 
10,40%
 
10,01%
 
7,88%
 
4,94%
 
2,36%
 
0,93%
67,02%
 
58,90%
 
8,68%
 
8,12%
 
7,68%
 
6,12%
 
5,87%
 
3,12%
 
0,12%
62,75%
 
52,69%
 
13,10%
 
10,06%
 
9,38%
 
6,09%
 
4,85%
 
2,38%
 
0,93%
47,15%
 
39,53%
 
19,57%
 
14,36%
 
7,74%
 
7,62%
 
7,35%
 
2,22%
 
1,07%
24,88%
 
23,61%
 
22,97%
 
18,90%
 
13,37%
 
11,38%
 
5,98%
 
1,72%
 
1,57%
62,83%
 
54,71%
 
12,88%
 
8,59%
 
8,12%
 
6,48%
 
5,15%
 
2,79%
 
0,69%
48,24%
 
40,89%
 
18,56%
 
11,29%
 
10,21%
 
7,35%
 
6,14%
 
3,81%
 
1,09%
62,99%
 
54,31%
 
12,60%
 
9,48%
 
8,68%
 
5,94%
 
5,34%
 
2,43%
 
0,69%
41,90%
 
35,15%
 
21,39%
 
15,05%
 
9,01%
 
8,86%
 
6,75%
 
2,02%
 
1,26%
67,07%
 
60,51%
 
10,23%
 
8,73%
 
6,56%
 
5,68%
 
4,10%
 
2,87%
 
0,61%
31,91%
 
25,85%
 
22,78%
 
17,61%
 
15,82%
 
8,24%
 
6,06%
 
1,76%
 
1,41%
71,72%
 
62,66%
 
9,59%
 
9,06%
 
7,93%
 
4,15%
 
3,06%
 
2,15%
 
0,94%
63,73%
 
55,08%
 
10,40%
 
10,20%
 
8,65%
 
6,44%
 
4,26%
 
3,05%
 
1,07%
73,89%
 
65,87%
 
8,19%
 
8,02%
 
6,80%
 
4,58%
 
3,41%
 
1,94%
 
0,63%
47,49%
 
36,46%
 
17,76%
 
13,85%
 
11,03%
 
7,75%
 
7,59%
 
3,68%
 
1,02%
24,96%
 
23,54%
 
20,46%
 
19,04%
 
17,41%
 
9,57%
 
5,92%
 
1,71%
 
1,88%
56,42%
 
49,70%
 
18,60%
 
9,20%
 
7,74%
 
6,72%
 
3,67%
 
2,50%
 
1,00%
44,81%
 
36,78%
 
23,73%
 
11,56%
 
9,87%
 
8,03%
 
5,75%
 
2,54%
 
1,21%
67,40%
 
59,77%
 
10,37%
 
9,48%
 
7,63%
 
4,84%
 
3,76%
 
2,86%
 
0,81%
32,44%
 
25,88%
 
25,31%
 
16,76%
 
12,46%
 
8,50%
 
7,13%
 
1,87%
 
1,62%
41,66%
 
33,72%
 
20,62%
 
14,50%
 
12,23%
 
7,94%
 
6,94%
 
2,06%
 
1,49%
26,72%
 
24,20%
 
21,33%
 
20,84%
 
15,33%
 
8,45%
 
5,88%
 
1,70%
 
1,75%
57,98%
 
47,91%
 
17,60%
 
10,07%
 
6,78%
 
6,07%
 
6,02%
 
4,36%
 
0,73%
33,33%
 
26,71%
 
24,06%
 
17,04%
 
12,66%
 
8,55%
 
6,62%
 
2,37%
 
1,51%
73,06%
 
65,48%
 
9,43%
 
7,58%
 
6,36%
 
4,03%
 
3,77%
 
1,83%
 
0,97%
19,20%
 
25,29%
 
23,49%
 
14,72%
 
13,94%
 
13,63%
 
5,57%
 
1,27%
 
1,60%
59,84%
 
50,40%
 
13,13%
 
11,68%
 
9,44%
 
6,86%
 
4,34%
 
2,80%
 
0,63%
74,28%
 
64,91%
 
9,37%
 
7,38%
 
6,09%
 
4,38%
 
3,39%
 
2,99%
 
0,57%
71,85%
 
55,07%
 
16,78%
 
8,18%
 
6,63%
 
4,99%
 
4,26%
 
2,62%
 
0,73%
36,07%
 
29,39%
 
26,01%
 
14,07%
 
11,12%
 
8,45%
 
6,68%
 
2,41%
 
1,38%
70,06%
 
59,99%
 
10,07%
 
8,96%
 
7,39%
 
5,19%
 
3,84%
 
3,07%
 
0,53%
39,92%
 
32,79%
 
22,35%
 
15,00%
 
11,22%
 
7,36%
 
7,13%
 
2,12%
 
1,49%
57,85%
 
49,01%
 
12,73%
 
10,39%
 
8,84%
 
8,09%
 
5,89%
 
3,47%
 
0,78%
69,14%
 
61,20%
 
10,66%
 
7,94%
 
6,84%
 
5,76%
 
3,26%
 
3,20%
 
0,47%
60,74%
 
52,18%
 
13,85%
 
10,11%
 
8,56%
 
6,52%
 
4,75%
 
2,41%
 
1,06%
39,82%
 
33,35%
 
24,45%
 
13,66%
 
9,36%
 
8,95%
 
6,47%
 
1,95%
 
1,26%
Vic
75,39%
 
66,73%
 
8,66%
 
7,89%
 
5,69%
 
4,24%
 
3,09%
 
2,88%
 
0,42%
31,76%
 
26,40%
 
25,33%
 
18,72%
 
12,45%
 
5,75%
 
5,36%
 
4,26%
 
0,91%
22,41%
 
28,19%
 
21,83%
 
17,79%
 
14,93%
 
8,72%
 
4,62%
 
1,70%
 
1,74%
61,33%
 
50,20%
 
13,28%
 
11,13%
 
10,53%
 
5,68%
 
5,66%
 
2,25%
 
0,84%
47,96%
 
37,05%
 
19,08%
 
13,30%
 
10,91%
 
9,87%
 
6,13%
 
2,20%
 
1,03%
Ondo lliura les credencials de l'autonomia a Franco, el 1964 MANOLO PIZARRO

Independents de Franco

barcelona
 

El cop de mà de les elits

barcelona
 

Les derrotes d'Ultramar

barcelona
 

L'efecte contagi

 

Èpica a l'Alt Perú

barcelona
 

Unitat contra tirania

BARCELONA
 

El gran estat de Bolívar

BARCELONA
 

Veïns i mal avinguts

Barcelona
 

Catolicisme bèl·lic

Barcelona