Política

Llistes de les eleccions municipals a Sant Julià del Llor i Bonmatí

Relació provisional de llistes i candidats que s'han presentat a les eleccions municipals del 24 de maig a Sant Julià del Llor i Bonmatí, segons el que es publica en el Butlletí Oficial de la Província del 22 d’abril de 2015.


sAnt JULiÀ dEL LLOr i BOnmAtí c_santjuliadellloribonmati
GRUP INDEPENDENT SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ - ACORD MUNICIPAL (GISJLLiB - AM)
 1. Sr. Marc Garcia i Nadal (GISJLLiB - AM)
 2. Sra. Gemma Dominguez i Garangou (GISJLLiB - AM)
 3. Sr. Àdam Domènech Serra (GISJLLiB - AM)
 4. Sra. Cristina Taberner Claparols (GISJLLiB - AM)
 5. Sra. Susanna Roura Nadal (GISJLLiB - AM)
 6. Sr. Raül Recasens i Ferrer (GISJLLiB - AM)
 7. Sr. Toni Badia i Ortega (GISJLLiB - AM)
 8. Sr. Xavier Ribas i Surroca (GISJLLiB - AM)
 9. Sra. Maria Remei Brescó i Esteve (GISJLLiB - AM)
Suplents
 1. Sra. Cristina López i Calero (GISJLLiB - AM)
 2. Sr. Joan Fontané i Marcos (GISJLLiB - AM)
 3. Sr. Josepa Claparols i Pujolràs (GISJLLiB - AM)
 4. Sr. Josep Martínez i Misvacas (GISJLLiB - AM)
 5. Sra. Pilar Alsina i Corominas (GISJLLiB - AM)
CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
 1. Sra. Emilia Borras Farran
 2. Sr. Angel Pubill Otalora (Independiente)
 3. Sra. Ester Rubirola Taberner (Independiente)
 4. Sr. Abel Feliu Masachs (Independiente)
 5. Sra. Felisa Torre Calleja (Independiente)
 6. Sra. Ana Maria Masachs Coll (Independiente)
 7. Sr. Ivan Mendez Riera (Independiente)
 8. Sra. Ana Maria Clua Fernandez (Independiente)
 9. Sr. Robert Matillo Moreno
Suplents
 1. Sr. Lluis Molas Prat (Independiente)
 2. Sra. Gemma Badosa Comas (Independiente)
 3. Sr. Fernando Aranega Martinez (Independiente)
 4. Sr. Julià Gifré Serarols