Esteve Vilanova Vila

Esteve Vilanova Vila

anàlisi
Esteve Vilanova

“El gust es compon de mil fàstics”

anàlisi
Esteve Vilanova

Els dos conills

anàlisi
Esteve Vilanova

República digital

anàlisi
Esteve Vilanova

La pandèmia dels ERO

anàlisi
Esteve Vilanova

No hi ha res que sigui gratis

anàlisi
Esteve Vilanova

El futur no serà el que era

anàlisi
Esteve Vilanova

Guardem-nos dels populistes

anàlisi
Esteve Vilanova

De masovers a zombis

anàlisi
Esteve Vilanova

De l’èxit al fracàs hi va un pas