Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana Vancells

Banquers i reguladors

Les raons d'una il·lusió

La bondat no es valora

El cost de l'energia

Història i geografia

El poder de l'Estat

Sobre crèdit bancari

El diner no val res

Què faria la borsa si...