Amb cor i dignitat

Apoderament

Grup de dones en una activitat grupal d’empoderament a Càritas. L’objectiu és que s’enforteixin i siguin conscients que poden tenir més opcions de les que havien pensat. L’activitat grupal fa...

En perdre la feina tot es va enfonsar

Mare i filla menor d’edat. Havia treballat fins fa 2 anys, però la pèrdua de la feina va ser el detonant perquè les coses es comencessin a capgirar. L’exparella no treballa i no passa cap tipus...

Sense fills ni familiars

Home de 57 anys aturat de llarga durada. No té fills ni familiars pròxims. Els serveis socials l’han assessorat per una renda garantida. Ha de demanar ajuda a amics perquè l’allotgin ja que no pot...

Amb discapacitat és més difícil

Parella amb dos fills menors. Pendents de resolució d’una renda garantida. L’home té un 40% de discapacitat. La família, que espera un altre fill, és atesa per una treballadora social. De Càritas...

Sense cap ingrés

Mare i fill menor d’edat. No perceben cap ingrés, i es troben pendents d’una renda garantida. Serveis socials fan seguiment i a Càritas, reben del CDA, aliments de primera necessitat. El fill assisteix...

Impossible viure de la pensió

Home de 78 anys que viu sol i te una jubilació de 625€ i un lloguer de400€ . Serveis socials i Càritas fan seguiment. No té fills i la família viu fora. Al llarg de la seva vida ha tingut alts...

Itinerari sociolaboral

Família amb dos fills majors d’edat. Cap treballa. La situació és molt precària. Reben ajuda d’aliments i dos d’ells han iniciat un itinerari sociolaboral per augmentar les possibilitats d’inserció....

No vol decebre la família

Jove de 25 anys a l’atur i sense documentació. Fa un any que va arribar. La seva família el truca de tant en tant i ell se sent molt pressionat perquè allà desconeixen les dificultats per les que...

Sol, gran i sense ingressos

Home de 58 anys a l’atur. Viu sol. La família la te fora. En els darrers anys ha passat per moments molt complicats que han acabat afectant la seva salut. Havia treballat, però a partir de la crisi...