Amb cor i dignitat

Deuen dos mesos de menjador

Mare amb un fill de 5 anys i pendents d’una renda garantida. A Serveis Socials fan seguiment i a Càritas són atesos pel Servei d’Acollida, on una voluntària i una tècnica es troben a disposició...

La llosa del material escolar

Pare i dos fills amb una renda garantida. Un fill estudia batxillerat i l’altre ha iniciat un cicle formatiu i té moltes expectatives. El pare fa recerca de feina i va iniciar un itinerari sociolaboral...

Els ingressos de la neteja no arriben

Mare amb dues filles menors. Fa neteja de cases particulars, però no arriba a cobrir les despeses, sobretot el lloguer compartit amb una altra família. El pare va marxar i la mare va decidir quedar-se....

Poc treball i precari

Home de 41 anys a l’atur. Fa uns anys que va arribar procedent d’Amèrica Llatina. Ha anat treballant de manera esporàdica i amb contractes molt precaris i de poc temps. Te difícil iniciar els tràmits...

Una dona molt lluitadora

Mare i dos fills menors. La mare havia treballat, però des del procés de separació amb la exparella, la situació socioeconòmica no ha estat bona. La conciliació familiar i laboral es fa difícil....

Pobresa, una lacra amb nom de dona

S’ha produït una feminització del fenomen migratori que ha abocat les dones a una doble discriminació, com a dones i com a migrants.

El pare se n’ha desentès

Mare i fill de 3 anys. Es atesa pels serveis socials que l’han assessorat per tramitar la renda garantida. El pare del nen no treballa ni passa cap tipus de pensió. Ella fa feines de cuidadora de gent...

Moltes ganes de treballar

Jove de 19 anys a l’atur. La situació socioeconòmica de la família al país d’origen és molt precària, i el cap de família va decidir que fos el segon fill qui fes el viatge. Viu acollit per...

Mare amb tres filles menors

Mare amb tres filles menors d’edat. Rep una Renda Garantida. Viuen de lloguer i paguen 550€. Tot i que van fent front a les despeses més bàsiques, puntualment necessiten ajuda. Una germana els ajuda...