Imma Merino

Imma Merino

Ombres d’estiu

‘El bell estiu’

Ombres d’estiu

‘Agost’

Ombres d’estiu

El filtre de Hollywood

Crítica
Torroella

A la memòria dels morts

Embres d’estiu

‘Cat on a hot tin roof’

Crítica
Torroella

Música per ajornar la mort

Ombres d’estiu

Tennessee Williams

Crítica
Torroella

Festeig d’una gran orquestra

Ombres d’estiu

‘Summer and Smoke’