Imma Merino

Imma Merino

Ombres d’estiu

‘L’illa de Bergman’

Ombres d’estiu

Comèdia d’una nit d’estiu

Ombres d’estiu

‘Les estivants’

Ombres d’estiu

‘La belle saison’

Ombres d’estiu

‘L’une chante, l’autre pas’

Crítica
cinema

El paradís s’amaga davant nostre

Ombres d'estiu

36 vues du Pic Saint-Loup

Ombres d’estiu

'Céline et Julie vont en bateau'

Crítica
cinema

Homofòbia xinesa