Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Un barri de Farners

Esglais de Farners (i d’arreu)

‘Am Israel jai’

A la catedral de Girona

Perucho detallat a Farners

Un savi al futbol

M.A.T.(ada) a Farners!

Una novel·la lluminosa

AC, FNC i el bosc en perill