Política

Sobretitulació laboral

treballadors · Quatre de cada deu funcionaris de la Generalitat té una titulació acadèmica superior a la que li caldria per la feina que desenvolupa líder · El d'Ensenyament és el departament amb més personal sobrequalificat Categoria · Un 73,3% dels auxiliars administratius de l'administració ha cursat estudis universitaris superiors

La majoriadels
auxiliars administratius
són titulats universitaris

Gairebé quatre de cada deu treballadors de la Generalitat de Catalunya està exercint una feina per a la qual està sobrequalificat. És a dir, que té més titulació de la requerida per desenvolupar aquella feina. Així ho constata un estudi realitzat per la Secretaria d'Administració i Funció Pública que pren com a base els 31.206 treballadors que tenia la Generalitat el 2012. Quan es convoca una plaça a l'administració es fa per un concurs i els requisits que es demanen varien segons el lloc de treball que es convoca. Sempre s'han de complir els mínims requerits, però si se superen s'obté més puntuació. L'escala superior és l'A1 i posteriorment vénen altres categories com la B o la E. Com més baixa la lletra, més ho fa la categoria.

En un 42,1% dels empleats coincideix el nivell d'estudis que es van reclamar en la convocatòria amb el tipus de feina que desenvolupa. Però en un 39,7% tenen més estudis dels que es requereix. Pel que fa a la resta, un 18,2% no té actualitzada la informació dels seus títols acadèmics. Destaca, també, que gairebé un 14% d'aquests no consta cap informació sobre el nivell de formació. Solen ser persones que van començar a treballar en l'administració fa dècades, quan els criteris d'accés eren molt més laxos que en l'actualitat. De fet, des de la Generalitat s'insisteix en l'estricte control que es fa dels mèrits dels aspirants quan es convoquen places.

Els més sobrequalificats

El cas on més freqüentment es dóna la situació de sobrequalificació és els auxiliars administratius. És personal que ocupa llocs del grup C2, però que en realitat té estudis superiors. Concretament, això passa en el 73,3% dels casos. De fet, gairebé un 10% d'aquests disposen de titulació universitària superior –títols de doctor, de llicenciat, d'enginyer o similars–, però que davant la falta de feina actual han optat per una plaça amb unes característiques que estan molt per sota dels seus coneixements. Però la torna és que poden treballar. Un 37% dels auxiliars administratius tenen titulació universitària de grau mitjà –diplomats, formació professional de tercer greu i equivalents– i un 38,4% tenen estudis de formació professional de segon grau o similars.

Encara és més cridanera la situació de personal que ocupa places sense requisit de titulació, i que en tres de cada quatre casos té algun tipus d'estudi. És més: un 5,8% són doctors, llicenciats, enginyers, arquitectes o equivalents i un 27% són diplomats i altres. Això significa que si la seva tasca es correspongués amb la seva titulació, haurien de formar part de la categoria A en lloc de l'antiga E. Tenint en compte les dades del Departament de Governació, 6.177 funcionaris del grup A ocupen la plaça que els correspon segons la seva formació, mentre que en el B són 2.625, en el C 3.159, al D 992 i a l'E 174.

L'estudi de la Secretaria d'Administració i Funció Pública també fa un repàs per departaments segons els mèrits acadèmics dels seus treballadors. Fruit d'aquest anàlisi conclou que el Departament d'Ensenyament és el que disposa de més plantilla amb titulació superior a la requerida. Concretament, més de la meitat dels mestres i professors (un 57,82%) tenen més estudis dels que els caldria, i aquest també és el departament que més té controlat el nivell de titulació. És a dir, que és el que en menys casos es dóna falta d'informació sobre els treballadors.

Després d'Ensenyament s'hi situen els departaments d'Interior i el d'Ocupació i Empresa. Analitzant les diferents àrees de la funció pública de la Generalitat, també s'observa que en la comissió jurídica assessora és la que hi ha més coincidència té entre titulació demanada i feina exigida –un 73,91%– i l'única que no té personal infraqualificat: segons les dades de la Generalitat, ja que no hi ha ningú que no compleixi els requisits. En canvi, el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural és el que té un tant per cent més gran de persones sense la qualificació necessària, concretament un 5,14%. Pel que fa a departaments on no consta informació sobre la titulació dels seus treballadors, el primer és Benestar Social i Família, amb gairebé un de cada quatre empleats.

Potenciar la promoció interna

Davant de la sobretitulació dels empleats, la Generalitat es proposa potenciar la promoció interna sobre la contractació externa. És a dir, que si per exemple es necessita un periodista i resulta que n'hi ha un treballant d'auxiliar administratiu aquest pugui tenir possibilitats reals a aspirar a aquesta plaça. Un funcionament, però, que no significa que a partir d'ara només es cobreixin les vacants amb promocions internes, ja que hi continuarà havent reclutament extern.

L'estudi, segons assenyala el govern, servirà per gestionar amb més eficiència la redistribució dels efectius humans davant noves formes d'organització.

Conselleries desiguals
Al gràfic es pot comprovar el nivell de titulació dels empleats dels diferents departaments de la Generalitat i com el d'Ensenyament és el que té més personal amb sobrequalificació.
42,1%
Dels treballadors dels departaments exerceixen feines que coincideixen amb el nivells d'estudis de què disposen.
Juristes
jLa comissió jurí-dica assessora del govern català és l'únic que no té personal infratitulat.
Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.