Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Dues històries, una moral

La gran empresa catalana ha demanat al govern català que l’economia –la seva i la de Catalunya– necessita treballar en un clima de tranquil·litat i seguretat, i que el clima polític actual no...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

La maldat de Franco

L’escriptor Eduardo Mendoza ha fet unes declaracions en les quals diu que Franco tenia la qualitat de ser ridícul. L’expressió es pròpia d’un intel·lectual que ha de dir una cosa original. A...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Cal recordar l’agricultura

A la Generalitat hi ha una Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, però els mitjans de comunicació li dediquen poc espai, tot i que a l’hora de dinar i sopar no deixaran de trobar alguns dels...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Fons d’inversió anònims

Una part de l’estalvi d’un cert gruix i estable s’inverteix en fons d’inversió. L’estalviador no es pot sentir satisfet amb un interès al zero i escaig per cent que li poden oferir els dipòsits...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Talent i diners

Aquest article comença amb el que hauria de ser el resum de tot ell, seguit pels raonaments que m’han impulsat a formular un principi: Catalunya té talent i alguns diners; Madrid té poc talent propi,...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Es pot civilitzar el capitalisme?

L’Ajuntament de Barcelona ha tingut l’encert de dedicar el número del mes de juliol de la revista Barcelona Metropolis a “Lliçons d’una crisi”, en relació a la crisi que va començar el 2008...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Sobre la indústria farmacèutica

Fa més de vint-i-cinc anys, a l’escriure “Fàbriques i Empresaris”, vaig dedicar un capítol a la indústria farmacèutica catalana. Estava prou ben representada: des de les pastilles del Dr. Andreu...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

On va l’estalvi

Abans l’estalvi anava en una proporció important als dipòsits que oferien els bancs a sis mesos o a un any vista, a un tipus d’interès que atreia els estalviadors. Avui dia, amb l’interès del...

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Al govern de Catalunya

Amb vuitanta-quatre anys a esquena i totes les xacres que es poden tenir, no deixo de pensar què és el que puc fer per la meva pàtria.En la meva vida professional, m’he dedicat a investigar sobre...