Francesc Pau i Vall

Francesc Pau i Vall

Tribuna

La igualtat del valor del vot

La llei electoral regula el procediment mitjançant el qual es transformen els vots emesos pels electors en diputats. Si hi ha igualtat en el valor del vot és més difícil formar govern perquè els electors...

Les comissions d'investigació parlamentària

Les comissions d'investigació són uns òrgans que creen els plens dels parlaments amb l'objectiu formal d'investigar un assumpte d'interès públic. La comissió pot investigar determinades persones...

El sistema de llistes

Abona part dels parlaments espanyols, uns minuts abans de fer-se una votació en el ple el president de la cambra fa tocar un timbre per avisar els parlamentaris que són fora de l'hemicicle en què s'està...

els governants d'Espanya
tenen un problema greu

La consulta sobre la independència

Espanya té un problema greu de fa més de cent anys. Aquest problema és Catalunya i, entre altres causes, per la política que es fa des de l'Estat, el problema s'ha anat agreujant. Si una part molt...

La funció pública

Diuen que Josep Pla, en veure els gratacels de Nova York amb els llums encesos, va preguntar: “I tot això, qui ho paga?” Jo de vegades davant de determinades despeses innecessàries pagades amb diners...

La monarquia parlamentària

La democràcia, el menys dolent dels sistemes, és aquell en què la ciutadania elegeix els responsables polítics. La democràcia pot adoptar la forma de república (presidencial o parlamentària), o...

Quin és el pla B?

El govern català pretén, amb el suport d'una àmplia majoria parlamentària, que els ciutadans de Catalunya puguin ser consultats sobre si desitgen que Catalunya esdevingui un nou estat independent....

La renovació dels polítics

La ciutadania percep els polítics com un dels seus problemes. Segons les darreres enquestes del Centro de Investigaciones Sociológicas i del Centre d'Estudis d'Opinió, els polítics, els partits polítics...

opinió

El referèndum possible

La Constitució del 1978 és una constitució democràtica, homologable a qualsevol altra constitució europea, que va ser votada majoritàriament pels ciutadans de Catalunya i de l'Estat. Amb tot, la...