Amb cor i dignitat

Dificultats de convivència

Família amb dos fills menors. La parella està separada però viu al mateix domicili. Serveis socials fan seguiment degut a les dificultats de convivència. Ell fa 5 anys que no treballa i ha exhaurit...

Deute de gas

Mare i dos fills menors. La treballadora social fa seguiment del pla de treball i a Càritas, assisteixen al CDA on reben una cistella bàsica. Al Servei d’Acollida rep suport i contenció emocional...

Sense papers i sense feina

Jove de 24 anys aturat sense documents . Des de l’arribada ha estat ocupant pis o casa per no poder pagar ni tan sols una habitació. No tenir la documentació el situa en un alt nivell de vulnerabilitat....

Trobar feina, missió impossible

Jove de 25 anys sense papers i sense feina. Des de Càritas rep ajuda quinzenal d’aliments i en moments molt concrets ha necessitat anar a la botiga rober on pot recollir roba bàsica degut a la manca...

Generar valor social amb llibres usats

El projecte es basa en la recollida de llibres usats a través de la xarxa de contenidors d’Ecosol, que ja compta amb 52 punts a la demarcació

Ajuda per cobrir despeses

Parella amb tres fills menors. Pendents d’una renda garantida. Des dels Serveis Socials fan seguiment del pla de treball. Reben quinzenalment una bossa d’aliments del CDA . Els fills assisteixen al...

Un pla de treball

Família amb dues filles menors. Els ingressos procedeixen d’una prestació per discapacitat. Tenen un mes de deute del lloguer del pis i dues factures de llum pendent de pagament. Les filles assisteixen...

Suport i acompanyament

Parella amb un fill menor. Han tramitat una renda garantida. Des de Càritas la família rep suport i acompanyament en temes bàsics com la contenció emocional, l’escolta, l’orientació laboral, entre...

Jove amb ganes de formar-se

Jove de 19 anys a l’atur. Viu acollit a casa d’un germà més gran. Al seu país hi han quedat els pares i dues germanes petites. El germà que l’acull es troba a l’atur i té dona i dos fills....