Amb cor i dignitat

Cap ingrés i problemes de salut

Família amb 6 fills, 5 d’ells majors d’edat. No hi ha cap tipus d’ingrés i tenen pendent una renda garantida. La mare te problemes de salut i no pot treballar. Els 5 fills que viuen fora també...

Els deutes s’acumulen

Nucli familiar on viu la parella i un nebot. No hi ha ingressos. Cap d’ells treballa. Tenen un deute acumulat de tres mesos de lloguer, tot i que el propietari no els hi ha demanat que marxin, els ha...

Feines esporàdiques

Parella, dos fills menors i l’avi patern. Els ingressos provenen de feines esporàdiques del pare. La mare aprofita neteges a cases particulars, per fer-se un petit sou, que permet la compra d’aliments....

Ajuda d’urgència per a Guatemala

L’objectiu prioritari de la intervenció humanitària serà la construcció de 125 albergs temporals unifamiliars per acollir unes 600 persones

Acollits per la germana

Dona de 35 anys amb un fill de 5. Estan acollits per la germana que també te problemes econòmiques. Els han assessorat per una renda garantida. La mare deixa currículums a tot arreu. Per internet ha...

No li han renovat la pensió

Família de 7 membres i amb fills menors i sense cap ingrés des de fa 4 mesos. El pare cobrava una prestació d’invalidesa però no li han renovat. Han fet els tràmits per la renda garantida. Fa pocs...

Setanta anys i sol

Home de 70 anys que viu sol. Té una pensió no contributiva i fa seguiment amb els serveis socials municipals. No té fills i amb la dona es va dona fa molt anys que es van separar. La família viu en...

El pare va marxar

Mare amb dos filles menors. No té ingressos estables. Fa un parell de neteges de cases, però no és suficient per cobrir les despeses bàsiques. El pare fa tres anys que va marxar al seu país i la mare...

Sol i aturat

Jove de 25 anys sense família aprop i a l’atur. Viu acollit a casa d’un amic. Espera la resolució d’un renda garantida. A l’Escola d’Adults ha iniciat classes de català i té moltes ganes...