Farmàcies

Cerca

Dia:

Farmàcies a la zona d'Anglesola

Gàllego
(de 9 del matí a 10 del vespre)
Ctra. Balaguer, 22. Algerri. Tel: 973426189 / 645520575
Sapiens-Lladonosa
Dia i Nit
Pati, 4. Alguaire. Tel: 973757226
Angeles Miquel Alonso
(24 h)
Pça. del Pati, 9. Valls. Tel: 977600606
Queralt
Dia i Nit
PL Major, 3. Alcarràs. Tel: 973790022
Mijana
Dia i Nit
Ignasi Esteve, s/n. Oliana. Tel: 973470706 / 973470308 / 629745181