Amb cor i dignitat

Una pensió de viudetat

Dona de 80 anys. Viu amb una filla. Té una pensió de viduïtat però la filla no treballa. La resta de fills viuen fora. Els Serveis socials fan seguiment de la situació que viuen mare i filla i han...

Pendents d’una renda garantida

Família amb dos fills. Pendents d’una renda garantida. El pare i la mare estan a l’atur de fa 4 anys. Reben ajuda econòmica d’una germana de la mare. Tenen dificultats per pagar el lloguer i algunes...

Apoderament de la mare

Família amb tres fills menors. Tenen una prestació d’atur. El pare ha iniciat un itinerari sociolaboral amb Càritas. La mare ha anat deixant currículums i aviat inicia una formació laboral. Reben...

Fa tres anys que va arribar

Dona de 32 anys en situació de vulnerabilitat. Va arribar fa 3 anys. Va decidir establir-se a Catalunya per un parell d’amigues que en moments concrets li fan recolzament econòmic. No te papers i cercar...

Vol aprofitar qualsevol oportunitat

Jove de 23 anys. Fa 3 que va arribar. El camí fins ara no ha estat fàcil. A Càritas en breu, iniciarà un procés d’orientació sociolaboral, que inclou formació i orientació en la recerca de feina....

Ha iniciat un itinerari sociolaboral

Mare amb una filla adolescent amb discapacitat intel·lectual. Ingressen 430€ d’una renda d’inserció i en paguen 350€ de lloguer. Té una amiga que les ajuda per pagar les factures i els hi dona...

No poden pagar el lloguer

Família amb 4 fills menors i sense cap ingrés ni prestació econòmica. El pare fa 3 anys que no té feina . La mare neteja un parell de cases. La família viu en un pis de lloguer, però fa 3 mesos...

Problemes de salut

Home de 34 anys que viu sol. Pateix una malaltia que al seu país no podia ser tractada. Ha deixat dona i dos fills. No té cap familiar directe a prop únicament alguns coneguts que en alguna ocasió...

Situació molt precària

Família amb 4 fills menors. Tenen ingressos procedents del subsidi per desocupació i per família nombrosa. Uns 600€. Viuen en un pis de lloguer on paguen 550€. La situació actual és molt precària.Recullen...