Amb cor i dignitat

Aturat i sense papers

Jove de 22 anys aturat sense permisos de residència i treball. Ha estat ocupant pis o casa, per falta de recursos econòmics. A Càritas, s’atén aquest jove, se l’escolta i se l’acompanya ja que...

Pendent d’una renda garantida

Mare amb un fill de 2 anys, pendents de resolució d’una renda garantida. Un treballador social els assessora i orienta a través d’un pla de treball personalitzat. A Càritas s’escolta aquesta mare,...

Ajuda per a una despesa de pensió

Jove de 21 anys. Va arribar fa pocs mesos, sense cap tipus de familiar directe i amb moltes pors com ell reconeix. La família al Marroc estava molt preocupada fins que va arribar a Catalunya i els va...

Les persones, en el centre de la política

Els drets humans formen part dels valors fundacionals de la Unió Europea i de l’Agenda 2030 amb què tant els estats com la UE s’han compromès

Mare amb dues filles

Mare amb dues filles menors i sense ingressos estables. Fa neteja de cases, però no arriba a cobrir les despeses bàsiques. El pare fa tres anys que va marxar al seu país i ella va decidir quedar-se....

Ajuda per pagar una pensió

Jove de 22 anys a ’atur. Ha anat treballant de manera esporàdica però no té la documentació en regla i això el condiciona molt a més de no poder accedir a certes ajudes socials. Té una petita...

No esperava dormir al carrer

Jove de 21 anys a l’atur. No té la documentació en regla per poder residir i treballar al país, i això condiciona molt la seva inserció al mercat laboral, a més de no poder accedir a certes ajudes...

Sense papers i sense família

Jove de 24 anys a l’atur i sense família directe . Ocupa un pis degut a la falta de recursos. Serveis Socials fan seguiment i pel que fa a Càritas, està atès pels serveis jurídics de l’entitat....

Acollit per un amic

Jove de 21 anys sense feina ni papers. Està acollit per un amic del poble d’origen. El fet de no tenir la documentació el situa en un alt nivell de vulnerabilitat alt amb moltes dificultats per accedir...