Amb cor i dignitat

Amb mitja jornada no s’hi arriba

Mare i filla de 8 anys. Els ingressos provenen d’una mitja jornada en un restaurant. Cerca una segona feina que complementi el sou actual, però li és complicat degut a que no sempre té l’ajuda de...

Sol i malalt però vol formar-se

Home de 34 anys que viu sol. Pateix una malaltia de la qual està sent tractat per falta de recursos al seu país d’origen. Ha deixat dona i dos fills. Té alguns coneguts que en alguna ocasió l’han...

Pare sol amb tres fills

Pare i tres fills, dos menors. Pendents d’una renda garantida. El cap de família, cada dia fa recerca de feina, tot i que en el viatge, també aprofita per recollir ferralla i cartró i així guanyar...

Cridar, respondre i alliberar

Càritas vol centrar-la a compartir la mirada amb les persones més vulnerables i a ampliar la base social del voluntariat

Acollir vol dir donar noves oportunitats

Càritas organitza pel 22 de novembre un sopar al balneari Vichy Catalan, patrocinat pel balneari i la Clínica Bofill, amb l’acolliment de fons

A la recerca d’una feina digna

Parella amb un fill menor. No té cap ingrés . Des de serveis socials els han assessorat per una renda garantida. D’amics i coneguts reben ajuda esporàdica. El pare fa recerca de feina però té un...

Problemes de salut

Home de 48 anys. Viu sol i te problemes de salut que l’impossibiliten treballar. Està pendent d’una renda garantida que li permeti pagar el lloguer. Fa seguiment des de fa un temps amb serveis socials...

Ajuda per a medicació

Mare i filla major d’edat pendents d’una renda garantida. No tenen cap ingrés i reben l’ajuda de serveis socials i Càritas per fer front alguns pagaments . La mare te problemes de salut i en breu...

Mare amb tres fills

Mare amb tres fills. Té una renda activa d’inserció de 430€ mensuals. Viuen en un pis de lloguer social. El pare no ajuda i viu fora de Catalunya. A Càritas ha estat atesa pel Servei d’Acollida,...