Amb cor i dignitat

Deutes de material escolar

Família amb quatre fills menors. Té els ingressos procedents d’una renda garantida. Anteriorment cobraven una renda mínima. Ara tenen uns ingressos una mica més alts que el permet fer front a algunes...

El lloguer s’ho emporta tot

Parella amb dos fills i un germà del pare. Ingressen 650€ i en paguen 550€de lloguer. El pare i el tiet han decidit anar a una població més gran per cercar feina ja que on viuen no acaben de trobar...

Tres adults i una pensió

Home de 45 anys a l’atur. Comparteix domicili amb un germà més petit i el pare. Fa 4 anys que no treballa i es troba a l’espera d’una renda garantida. El pare està jubilat però té una pensió...

Aturat de llarga durada

Home de 42 anys aturat de llarga durada. No té ingressos i té tramitada la renda garantida. Va estar casat però no té fills. Des de Serveis socials i Càritas s’està fent seguiment d’aquesta persona...

Somnis sense fronteres

Un projecte per acompanyar joves migrants sense referents als quals la falta d’entorn familiar podria abocar a la vulnerabilitat

L’exparella no ajuda

Mare i fill menor d’edat, pendents d’una renda garantida. Reben ajuda alimentària del CDA. El fill assisteix al SIE que té Càritas al municipi on hi fa les tasques escolar. A l’escola no han vist...

Problemes amb el lloguer

Família amb dos fills menors i pendents d’una renda garantida. Els serveis socials fan seguiment de la situació. Els pares estan a l’atur des de fa 2 anys. Reben puntualment ajuda econòmica d’una...

Va venir a curar-se

Home de 34 anys. Viu sol i pateix una malaltia que no es pot tractar al seu país d’origen. Aquí hi té alguns coneguts amb els que hi té contacte i que en alguna ocasió l’han ajudat a pagar el...

Sort d’un parell d’amics

Home de 67 anys. Viu sol i rep una pensió no contributiva . A Càritas es fa seguiment d’aquest home, amb coordinació amb la treballadora social. No té fills i es va separar fa anys. Te un parell...