Amb cor i dignitat

Ganes d’aprendre

Família amb dos fills 5 i 8 anys. Estan a l’espera d’una renda garantida. El pare fa 2 mesos que va iniciar un itinerari sociolaboral a Càritas. Té moltes ganes d’aprendre. El seu país no va...

Cerca feina i recull ferralla

Pare i tres fills, dos menors. Pendents d’una renda garantida. Des dels serveis socials fan seguiment. El pare fa recerca de feina, tot i que en el viatge aprofita per recollir ferralla i cartró i així...

Ajudes d’urgència

Parella amb dos fills menors. Tramiten una renda garantida. La treballadora social fa seguiment de la situació i s’han fet vàries ajudes d’urgència relacionades amb el pagament del rebut de l’aigua....

Sense papers tot és més difícil

Jove de 21 anys. No te papers, fet que dificulta molt més la seva incorporació al món laboral. Des de Càritas s’està donant suport en les necessitats més bàsiques, amb coordinació amb l’equip...

Medicació per als fills

Parella, dos fills menors i l’avi patern. Els ingressos provenen de feines esporàdiques del pare i estan pendents d’una renda garantida. La mare fa alguna neteja per fer-se un petit sou, que permet...

Treball decent per sortir de la pobresa

Animen a lluitar contra el treball no declarat, l’economia informal i el frau fiscal i reclamen una sòlida base jurídica de drets laborals

Eines per a un envelliment digne

A mesura que augmenta apareixen nous problemes i reptes socials

Càritas treballa en l’acompanyament de gent gran

Veuen la llum al final del túnel

Mare i filla menor pendents de cobrar una renda garantida de ciutadania. Segueixen un pla de treball que passa primer per cobrir les necessitats bàsiques i per un itinerari sociolaboral. Dues amigues...

Aturat i amb problemes de salut

Home de 35 anys, aturat de llarga durada i amb problemes de salut. La situació és molt complexe, no hi ha cap ingrés i ha començat a tenir problemes amb el consum d’alcohol. Hi hagut mesos que dormia...